میر جلیلی سازمان ورزش بسیج در حاشیه هیجدهمین مراسم تجلیل از جوانمردان ورزشکار بسیجی

میر جلیلی سازمان ورزش بسیج در حاشیه هیجدهمین مراسم تجلیل از جوانمردان ورزشکار بسیجی

مسئول سازمان ورزش بسیج در حاشیه هیجدهمین مراسم تجلیل از جوانمردان ورزشکار بسیجی گفت:

این ورزشکاران و قهرمانان جوانمرد از افتخارات کشور هستند و ماباید این افتخارات و داشته های انقلاب اسلامی را به مردم معرفی کنیم و آنهارا به نسل جوان بشناسانیم.

وی افزرود : این عزیزان هرچند سال های متمادی برای رسیدن به سکوهای قهرمانی تلاش کردند. خالصانه از مدال های رنگی خود گذشتن و مدال عزت ،سربلندی، ایستادگی ومقاومت در مقابل ظلم  را از دست مردم مظلوم فلسطین که امام ره فرمودند فلسطین پاره اسلام است را گرفتند.

ایشان افزودن:این کار بزرگ و ارزشمندی که نشات گرفته از باورها و اعتقادات این جوانمردان هست را باید ضمن معرفی ارج نمود، این حرکت ها در میدان ورزش به ویِژه عدم رویارویی با  ورزشکاران رژیم غاصب و کودک کش صهیونیست و پیام های متعددی که برای خارج و داخل دارد را باید با شکوه وو هرچه بیشتر  در شان این ورزشکاران برگزارنمود

میر جلیلی گفت: این ورزشکاران با ایمان به فرموده امام ره پشتوانه ی اسلام هستند، لذا از سازمان بسیج ورزشکاران بابت برگزاری این مراسم باشکوه و در شان جوانمردان ورزشکار و کلیه عوامل اجرایی آن تقدیر و تشکر نمود و از خداوند ارزوی سر بلندی ،موفقیت و پیروزی را برای این عزیزان مسئلت نمود.