متن رونده

این مطلب ۲۶۴۸ بار خوانده شده

میر جلیلی سازمان ورزش بسیج در حاشیه هیجدهمین مراسم تجلیل از جوانمردان ورزشکار بسیجی

مسئول سازمان ورزش بسیج در حاشیه هیجدهمین مراسم تجلیل از جوانمردان ورزشکار بسیجی گفت:

این ورزشکاران و قهرمانان جوانمرد از افتخارات کشور هستند و ماباید این افتخارات و داشته های انقلاب اسلامی را به مردم معرفی کنیم و آنهارا به نسل جوان بشناسانیم.

وی افزرود : این عزیزان هرچند سال های متمادی برای رسیدن به سکوهای قهرمانی تلاش کردند. خالصانه از مدال های رنگی خود گذشتن و مدال عزت ،سربلندی، ایستادگی ومقاومت در مقابل ظلم  را از دست مردم مظلوم فلسطین که امام ره فرمودند فلسطین پاره اسلام است را گرفتند.

چند رسانه ای